Välishaljastus

Aed on ilu ja looming pikkadeks aastateks. Oluline, et rajatav aed saaks olema isikupärane ja iga tellija jaoks omanäoline. Firmas töötavad oma ala spetsialistid, kes tunnevad oma tööd ja kelle peale võib alati kindel olla.

Teostame järgmiseid töid:

 • Aiakujunduse eskiisid, projektid
 • Konsultatsioonid, nõustamine


Rajamistööd

 • Muru rajamine
 • Siirdemuru paigaldamine
 • Istutusala rajamine
 • Konteinerhaljastuse rajamine
 • Kiviktaimla rajamine
 • Turbapeenra rajamine
 • Katusehaljastuse rajamine
 • Kalmude kujundamine
 • Suve- ja püsilillede istutamine
 • Ilupuude- ja põõsaste istutamine
 • Suur mullapalliga puude istutamine
 • Veesilma rajamine


Aiarajatised

 • Piirdeaiad
 • Tugimüürid
 • Mänguväljakud


Hooldustööd

 • Muru hooldamine (niitmine, trimmerdamine,väetamine, kevadine õhutamine)
 • Aednikuteenus (rohimine, kivisillutise pühkimine jms)
 • Kahjurtõrje
 • Umbrohtunud või sammaldunud kivisillutise puhastamine
 • Puude ja põõsaste kujundus- ning hoolduslõikus
 • Viljapuude lõikamine
 • Ohtlike puude langetamine
 • Võsaraie
 • Kändude freesimine
 • Rooside talvine katmine, rododendronite ja okaspuude varjutamine kevadpäikese eest
 • Kevadkoristus
 • Sügiskoristus (lehtede riisumine)
 • Lumekoristustööd aias
 • Biojäätmete utiliseerimine