Välikoristus

Välikoristusteenuse eesmärk on välisterritooriumi puhastamine lehtedest ja olmeprahist, suvel muru niitmine, talvel territooriumi lumest puhtana hoidmine ja vajadusel libedustõrje teostamine.

Väliskoristuse käigus tehtavad tööd:

  • kõnniteede ja parklate heakord (pühkimine, harjamine)
  • hoone ümbruse ja territooriumi koristamine olmeprahist, okstest, lehtedest.
  • haljasalade heakord (riisumine, niitmine, trimmerdamine)
  • talvel kõnniteede lumekoristus, libedusetõrje
  • prügiurnide tühjendamine
  • lume äravedu ja ladustamine